Zapadł wyrok w sprawie nieprawidłowości przy rozliczaniu projektów

Paweł Stefanowicz, były Sekretarz Zarządu Głównego (ZG) Związku Polaków na Litwie (ZPL), został uznany za winnego w związku z wykryciem bardzo poważnych nadużyć i nieprawidłowości przy rozliczaniu projektów ZG ZPL dotyczących wydawania tygodnika „Nasza Gazeta” w latach 2014-2016.

W dniu 17 sierpnia 2021 r. Sad Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, V Wydział Karny (sygn. akt: VK625/19), wydał wyrok w sprawie defraudacji finansowych związanych z finansowaniem druku i edycji wydawanego na Wileńszczyźnie, przez ZG ZPL, tygodnika „Nasza Gazeta” i uznał Pawła Stefanowicza winnym zarzucanych mu czynów. Oskarżony, który jest najbliższym współpracownikiem Michała Mackiewicza, do niedawna Prezesa ZG ZPL, skazany został na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Sad Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w całości uznał argumenty i dowody przedłożone przez oskarżenie. Orzeczona kara grzywny oraz zadośćuczynienia kompensuje roszczenia Skarbu Państwa i rządowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wyrok sądu jest zgodny z oczekiwaniami prokuratury i oskarżyciela posiłkowego.

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Główny ZPL, w marcu 2017 roku, złożyła do prokuratury Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, pośrednicząca wówczas w finansowaniu wydawania tygodnika. Przestępstwo miało polegać na przedkładaniu do rozliczenia w latach 2014-2016 zawyżonych faktur za druk „Naszej Gazety”.

Paweł Stefanowicz był oskarżony z art. 286 §1 Kodeksu Karnego w zbiegu z art. 270 §1 Kodeksu Karnego, w związku z art. 11 §2 Kodeksu Karnego, w związku z art. 12 Kodeksu Karnego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Related Posts