Blog

WSPARCIE DLA POLSKICH MATURZYSTÓW NA LITWIE

We wrześniu zaczął się rok szkolny. W październiku naukę rozpoczęli studenci. Młodzież chce się uczyć, ale liczy na wsparcie i to nie tylko bliskich. Stypendia, to jedno z najskuteczniejszych metod motywowania młodych ludzi do nauki.

W ostatnich latach niezwykle ważne stało się inwestowanie w młodzież, która zamierza podjąć lub już rozpoczęła naukę na studiach. Józef Kwiatkowski, prezes Macierzy Szkolnej, zwraca uwagę na fakt, że w tym roku na Litwie studia wyższe rozpoczęło o 3 proc. mniej maturzystów niż w poprzednich latach. Wpływa na to ujednolicony egzamin z języka litewskiego, jeden z głównych problemów szkół mniejszości narodowych. Mimo to polscy uczniowie podjęli wyzwanie, choć egzamin z naszego języka nie jest obowiązkowy, w szkołach polskich na Litwie podeszło do niego 810 z 818 maturzystów. Dla uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości stypendia stanowią dodatkową motywację.

Nauczycielom i rodzicom na Litwie Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” kojarzyła się głównie z bonem pierwszaka. To już się zmienia, bo w ostatnim kwartale tego roku wspierana przez Macierz Szkolną fundacja rozpoczęła wypłacanie bonu maturzysty. Do końca 2017 roku na ten cel przeznaczone zostanie 200 tys. złotych. Akcja będzie kontynuowana w semestrze letnim, a jej całkowity budżet powinien się zamknąć w kwocie 1 500 000 – 1 600 000 złotych. Mikołaj Falkowski, prezes fundacji, podkreśla, że bon jest elementem promującym, podnoszącym jakość i prestiż polskich placówek, ale też nobilitującym uczniów, którzy dobrnęli do klasy maturalnej i podchodzą do matury. W przyszłości mogą oni liczyć nie tylko na pomoc finansową, w 2018 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” planuje obdarować każdego z nich zestawem książek wpisujących się w kanon polskiej literatury.

Fundacja nie zapomniała też o młodzieży wkraczającej na kolejny poziom edukacji. Dla studentów polskiego pochodzenia przygotowano stypendium, które wcześniej prowadziła Fundacja Semper Polonia. Otrzymają je ci, którzy skończyli szkołę średnią z wykładowym językiem polskim i są zaangażowani w działalność na rzecz promocji naszej kultury albo w projekty polskiej społeczności. Wystarczy mieć dobre wyniki w nauce i wykazać się polskimi korzeniami. Stypendium dotyczy młodzieży uczącej się na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz podyplomowych i uzupełniających. Przeznaczono na nie kwotę 500 tys. złotych.

Fot. Portal zw.lt autor: Joanna Bożerodska

 

 

 

Related Posts