Blog

INWENTARYZACJA PODOLSKICH NEKROPOLII

Jeszcze kilka lat temu poszukujący swoich przodków Polacy miewali problemy z dotarciem do położonych na kresach cmentarzy. Często nie mogli zlokalizować położenia nekropolii, a jeśli im się to udało odkrywali pokryte dziką roślinnością groby. Sytuacja zmienia się dzięki działalności polskich organizacji na Ukrainie. Cmentarze stają się dostępne dla odwiedzających.

O polskich nekropoliach na Podolu nie pozwala zapomnieć Jerzy Wójcicki ze stowarzyszenia „Kresowiacy”. Rozpoczęta przez niego akcja inwentaryzacji zapomnianych nekropolii zaowocowała rosnącą listą opisanych cmentarzy. Znalazły się na niej miejsca wiecznego spoczynku Polaków w takich miejscowościach jak: Niemirów i Żmerynka, Brahiłów, Bar, Chmielnik, Berszadź, Mołczany, Kalinowka, Woronowica, Koziatyn, Mohylów Podolski, Murafa, Tarasówka, Jampol i Szargoród, Pików, Machnówka oraz Berdyczów.

Praca Jerzego Wójcickiego nie kończy się w terenie. Projekt inwentaryzacji polskich cmentarzy swoje zwieńczenie znajduje na stronie www.nekropolis.in.ua. Odwiedzający ją Internauci uzyskają wskazówki dotyczące dotarcia na poszukiwany cmentarz, jego opis, informacje kontaktowe opiekuna nekropolii oraz liczne fotografie. Wiele opisów wzbogacono mapami cmentarzy. Ogrom prac związanych z inwentaryzacją pokazuje przede wszystkim zakładka „lista pochowanych”. To niezwykle przydatne narzędzie pozwalające odnaleźć groby przodków i pochowanych na Ukrainie rodaków.

 

Ostatnio ukończono prace inwentaryzacyjne na rzymsko-katolickim cmentarzu w Żmerynce. Znajdują się tutaj miedzy innymi nagrobki pochodzące z końca XIX wieku. Odwiedzający stronę www.nekropolis.in.ua wybierając Żmerynkę odkryją opisy kilkudziesięciu mogił, dowiedzą się też, że brama centralna i większość zabytkowych grobów są bardzo zniszczone. Jednym z problemów przeprowadzającego inwentaryzację zespołu jest brak tablic na wielu nagrobkach, uniemożliwia to pełną identyfikację leżących na cmentarzu Polaków. Tam gdzie udało się odczytać napisy autorzy strony starają się przekazać jak najwięcej informacji dotyczących zmarłych – podają warianty pisowni imion i nazwisk, daty narodzin oraz śmierci i załączają zdjęcia nagrobków.

 

Akcja Jerzego Wójcickiego znacząco poszerza naszą wiedzę na temat Polaków pochowanych w obwodzie winnickim, a adres www.nekropolis.in.ua może stać się pomocnym narzędziem w pracy historyków i genealogów. Inwentaryzacja polskich cmentarzy na Podolu odbywa się dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Senatu RP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts