Blog

ZAPRASZAMY! Konkurs fotograficzny pt. „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”

 

 

Napoleon Orda (1807–1883) polski artysta, którego pamiętamy przede wszystkim jako rysownika, malarza, pejzażystę polskich krajobrazów historycznych, jest autorem ponad tysiąca akwareli i rysunków przedstawiających zabytkowe miejsca na historycznych ziemiach polskich. Podczas swoich corocznych podróży, jakie odbywał w latach 1872–1880, artysta systematycznie utrwalał architekturę i krajobrazy terenów dzisiejszej Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Dzisiaj rysunki te stanowią jedyne źródło dokumentujące wygląd setek rezydencji, dworów czy kościołów, które nie przetrwały do naszych czasów.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” podjęła się zorganizowania konkursu fotograficznego pt. „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży polskiej, mieszkających na Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie. Przewiduje zorganizowanie szkolnych wyjazdów fotograficzno-plenerowych do zabytkowych miejsc utrwalonych przez artystę. Prace fotograficzne, które powstaną podczas plenerów oceni jury i wybierze spośród nich 40–50 najlepszych. Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni i otrzymają nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje o terminie oraz warunkach konkursu zawiera REGULAMIN KONKURSU. 

Wybrane prace zostaną opublikowane w opracowaniu książkowo-albumowym “Napoleon Orda – wczoraj i dziś”. Konkurs i powstała dzięki niemu publikacja będą stanowić istotny element obchodów 25. rocznicy powstania Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, którą obchodzimy w tym roku.

 

REGULAMIN KONKURSU: “Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”

  1. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu
  2. Deklaracja Rodzica / Opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu

 

Fot. Mikołaj Falkowski

 

 

 

 

Related Posts