Blog

Dialog Dwóch Kultur – 2017

Dialog Dwóch Kultur to jedno z największych i najważniejszych polsko-ukraińskich przedsięwzięć naukowych i kulturalnych organizowanych wspólnie przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudzkiego w Sulejówku oraz Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Spotkania, których celem jest wzajemne poznanie i budowanie porozumienia między elitami kulturalnymi obu narodów, swój początek mają jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Zostały zainicjowane przez Mariusza Olbromskiego. Odbywają się tradycyjnie we wrześniu, w Krzemieńcu, w Muzeum im. Juliusza Słowackiego. Skupiają naukowców, pisarzy, artystów z Polski i Ukrainy. W programie są sesje naukowe literaturoznawców, historyków, muzealników, kulturoznawców, a także spotkania i prezentacje pisarzy i artystów, koncerty i projekcje filmowe. Zwykle spotkaniom towarzyszą plenery malarskie i fotograficzne, zakończone wystawami. Co roku liczba uczestników sięga kilkuset osób. Cieszą się zainteresowaniem przede wszystkim mieszkańców miast, gdzie się odbywają. Ich słuchaczami i uczestnikami są także zamieszkali na Ukrainie Polacy, którzy aktywnie włączają się w ich organizację. Szczególnym osiągnięciem Dialogu Dwóch Kultur są wydawane co roku naukowe roczniki pod tą samą nazwą, zawierające materiały pokonferencyjne.

Tegoroczny Dialog Dwóch Kultur odbywa się w dniach 4–9 i 17 września. Jego rozpoczęcie nastąpi w Krzemieńcu w dniu urodzin Wieszcza, 4 września, tradycyjnie Mszą Świętą za duszę Juliusza Słowackiego. Uczestnicy z Polski i Ukrainy złożą kwiaty na mogile Salomei Słowackiej, pod pomnikami Juliusza Słowackiego oraz Tarasa Szewczenki. Po uroczystej inauguracji rozpoczną się obrady w tematycznych sekcjach, które będą trwały przez trzy dni. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z dziedziny literatury okresu romantyzmu i XX wieku oraz dziedzictwa kulturowego obu narodów. Pisarze będą mogli zaprezentować swoje książki i utwory. Już po raz trzeci do programu Dialogu Dwóch Kultur włączono naukową sesję historyczną przygotowaną przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, którą w tym roku zakończy wieczór filmowy. Część historyczną spotkań przygotowuje prof. Grzegorz Nowik, reprezentujący Muzeum.

Tradycją stało się też, że Dialog Dwóch Kultur jest realizowany również w ośrodkach poza Krzemieńcem, by zainteresować konferencjami jak największe grono naukowców i słuchaczy, w tym środowiska polskie. W tym roku 7 września, w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu odbędzie się sesja naukowa pt. Literaci Ziemi Drohobyckiej. Następnego dnia uczestnicy Dialogu będą mieli okazję zapoznać się z twórczością Kornela Makuszyńskiego w interpretacji polskiego teatrzyku dziecięcego w Stryju.

Najważniejsze jednak wydarzenie tegorocznego Dialogu Dwóch Kultur będzie miało miejsce w Żurawnie nad Dniestrem, miejscu urodzin Mikołaja Reja. Dzięki wsparciu dyplomacji RP i rozmowom z władzami Żurawna zostanie tam otwarta stała wystawa „Mikołaj Rej (1505–1569) wielki syn ziemi żurawieńskiej, prekursor literatury polskiej”, będąca zaczątkiem muzeum. Pomysłodawcą i realizatorem zadania jest Mariusz Olbromski, dyrektor Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Zamiarem obu stron jest utworzenie w ratuszu Muzeum Mikołaja Reja i otwarcie go we wrześniu przyszłego roku.

Zakończenie Dialogu Dwóch Kultur nastąpi 17 września w podwarszawskim Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, gdzie odbędzie się sesja naukowa oraz zostanie przygotowana wystawa poświęcona grupie poetyckiej „Wołyń”. Spotkanie zakończy się koncertem, w programie którego znajdą się m.in. utwory Karola Szymanowskiego.

Dialog Dwóch Kultur w tym roku odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Wspierany jest także przez miejscowe władze obwodowe i samorządowe. Opiekę konsularną sprawuje Konsulat Generalny RP w Łucku. Projekt jest współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Opracowania koncepcji i realizacji programu literackiego oraz kulturalnego, a także działań wystawienniczych podjęło się Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Strona ukraińska również przygotowała bogaty program. Wiele spotkań i koncertów ukraińskich w Krzemieńcu organizuje Muzeum Juliusza Słowackiego, którym kieruje dyrektor Pani Tamara Sienina. Do współpracy włącza się również dawne Liceum Krzemienieckie, a dziś Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna w Krzemieńcu, którą kieruje rektor prof. Afanasij Łomakowicz.

 

 

Related Posts