SZWAJCAR W WILNIE

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“ we współpracy z wileńskim „Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych“ organizuje wystawę fotograficzną „Wilno oczyma Szwajcara. Lata 1937-1940″. Inauguracja tego wydarzenia będzie miała miejsce w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie (Žygimantų g. 1) 5 grudnia o 16.00, a towarzyszyć jej będzie międzynarodowa konferencja „Wilno. Dwudziestolecie międzywojenne motoryzacja i kultura“ (wejście po okazaniu zaproszeń), zorganizowana we współpracy z uznanymi instytucjami ze Szwajcarii, Polski i Litwy.

Wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym już 6 grudnia 2019 roku o godz. 16.00 w Muzeum Energetyki i Techniki  w Wilnie  (Rinktinės g. 2). Ekspozycję będzie można oglądać do 21 grudnia.

Odwiedzający wystawę będą mieli okazję zobaczyć niezwykły portret miasta i jego mieszkańców, złożony ze zdjęć wykonanych pod koniec lat 30. XX wieku przez Alfreda Rietmanna. Autor prezentowanych prac był szwajcarskim inżynierem wysłanym przed II wojną światową do całkiem obcego sobie kraju oraz miasta, które z czasem zaczęło go fascynować i inspirować w twórczości fotograficznej.

Niezwykle ważnym elementem przedsięwzięcia, mającego na celu przybliżenie współczesnym mieszkańcom i sympatykom Wilna twórczości nieznanego artysty fotografika, jest katalog wystawy – „W oparach diesla. Szwajcar w Wilnie, Lata 1937-1940”. Zawiera on nie tylko część zdjęć wykonanych przez Alfreda Rietmanna, ale również jego zapiski i wspomnienia dotyczące wileńskiego okresu życia.

Wystawa i towarzysząca jej publikacja, stwarzają wyjątkową okazję ujrzenia miasta, jego życia i Wilniuków w czasach schyłku II RP i początku II wojny światowej.

Projekt  „Wilno oczyma Szwajcara. Lata 1937-1940″ sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

Projekt współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Fot. Alfred Rietmann

Related Posts