Wsparcie charytatywne dla organizacji pozarządowej ZEN-CLUB Kresy w Kiszyniowie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach zadania publicznego „Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Wschodzie” przekazała dotację Organizacji pozarządowej ZEN-CLUB Kresy w Kiszyniowie, Mołdawia, na zakup leków i drobnego sprzętu medycznego dla najbardziej potrzebujących osób polskiego pochodzenia.

Dofinansowanie zakupu leków jest bardzo istotna formą wsparcia Polaków mieszkających w Mołdawii, szczególnie dla emerytów, ponieważ ceny leków są bardzo wysokie i nie wszystkich stać na zakup nawet podstawowych lekarstw.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Related Posts