Wsparcie humanitarne dla Klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Jazłowcu

W ramach „Wschodniego Funduszu Dobroczynności”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego kontynuuje swoje działania humanitarne związane z pomocą Ukrainie.

Ze środków darowizny Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Fundacja zakupiła i przekazała żywność długoterminową oraz środki higieny osobistej. Pomoc rzeczowa została dostarczona do Klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Jazłowcu, w którym znalazło schronienie wiele matek z dziećmi z terenów objętych działaniami wojennymi.

Dary do Jazłowca dostarczyli wolontariusze z Fundacji 12 Gwiazd. Bardzo dziękujemy.

Akcja humanitarna została sfinansowana ze środków darowizny Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Related Posts

Skip to content