Pomoc charytatywna dla Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu

W ramach „Wschodniego Funduszu Dobroczynności” Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego przekazała 14 czerwca pomoc humanitarną w postaci 1000 kg żywności dla Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego z siedzibą w Tarnopolu.

Paczki z żywnością zostaną rozdane wśród najbardziej potrzebujących – osób starszych, samotnych oraz rodzin wielodzietnych

Koszty transportu dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Akcja humanitarna została sfinansowana ze środków darowizny Fundacji PKO Banku Polskiego.

 

Related Posts