Pomoc charytatywna dla Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu

W ramach „Wschodniego Funduszu Dobroczynności” Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego przekazała 14 czerwca pomoc humanitarną w postaci 1000 kg żywności dla Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego z siedzibą...

Wsparcie humanitarne dla Klasztoru Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Jazłowcu

W ramach „Wschodniego Funduszu Dobroczynności”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” imienia Jana Olszewskiego kontynuuje swoje działania humanitarne związane z pomocą Ukrainie. Ze środków darowizny Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,...