Dofinansowanie Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie

W ramach realizowanego w 2022 r. zadania publicznego „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie: Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie”, zostały zakupione niezbędnie dla funkcjonowania placówki środki ochronne oraz dezynfekcyjne.

Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie jest pierwszą i jedyną placówką pomocy paliatywnej na Litwie. Projekt wsparcia placówki stanowi odpowiedź na potrzebę dostępu osób ciężko chorych polskiego pochodzenia do dobrej jakości opieki paliatywnej. Celem dofinansowania działalności placówki jest również realna poprawa warunków życia podopiecznych Hospicjum i standardów opieki nad nimi. Dofinansowanie Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki zwiększa dostęp osób polskiego pochodzenia do pomocy dla rodzin dotkniętych nieuleczalną chorobą swoich bliskich oraz zwiększa komfort życia chorych w terminalnej fazie choroby.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Related Posts