Wsparcie humanitarne dla Organizacji Społecznej Stowarzyszenia Polaków “POLONIA”

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła i przekazała żywność oraz pomoc finansową dla Organizacji Społecznej Stowarzyszenie Polaków “POLONIA” w Jużnoukraińsku, mieście na Ukrainie w obwodzie Mikołajewskim. Od pierwszych dni wojny Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje działania charytatywne związane z pomocą Ukrainie i wspiera naszych Rodaków, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na panująca wojnę.

Bardzo dziękujemy Stanley Łopuszyńki za transport w niezwykle trudnych warunkach pomocy humanitarnej do Jużnoukraińska.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji projektu “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”.

Related Posts