Pomoc humanitarna dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława w Romanowie oraz Związku Polaków na Ukrainie

W dniu 28 grudnia, w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, transport z pomocą humanitarna dotarł do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława w Romanowie oraz do Związku Polaków na Ukrainie, oddział w Slawucie.

Pomoc humanitarna przekazana została w postaci produktów żywnościowych, przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących osób, w tym osób starszych, samotnych oraz rodzin wielodzietnych, wymagających wsparcia materialnego ze względu na działania wojenne. Od pierwszych dni wojny Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje działania charytatywne związane z udzielaniem pomocy osobom najbardziej potrzebującym, zamieszkałym na Ukrainie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji projektu “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”.

Related Posts