Pomoc humanitarna dla Stowarzyszenia Ruchu Apostolskiego „Lwowska Rodzina Rodzin”

Dzięki dofinansowaniu Fundacji PKO Bank Polski, udało się zakupić oraz przekazać dary dla potrzebujących ze Lwowa, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ruchu Apostolskiego „Lwowska Rodzina Rodzin”.

Pomocą objęci zostali wszyscy ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w wyniku trwającej na Ukrainie wojny.

Wsparcie dla potrzebujących zostało zakupione przez Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Related Posts