Remont kuchni Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie Raju – zakończony

W Karwinie Raju zakończony został projekt, mający na celu remont kuchni Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w 2021 roku, w wyniku których organizacja otrzymała wsparcie finansowe na przeprowadzenie remontu toalet. W 2022 roku dofinansowanie pokryło koszty prac remontowych kuchni oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2022“ za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Related Posts