SZKOLENIA Z CYKLU „SZKOŁA WSPÓŁPRACY 2020”

W trudnym okresie trwania pandemii wzrosło zapotrzebowanie nauczycieli i pedagogów podniesieniem kwalifikacji zawodowych związanych z nauczaniem on-line. Od września do listopada bieżącego roku trwały – zorganizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” – szkolenia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli pracujących w szkołach poza granicami kraju, m.in. na Ukrainie czy Litwie. Uczestnikami kursu byli pedagodzy prowadzący nauczanie języka polskiego oraz historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów w języku polskim. Szkolenia realizowano on-line poprzez platformę Zoom.

Wśród wykładowców znaleźli się wykładowcy, pedagodzy i historycy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie Ośrodka Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Podczas realizacji projektu „Szkoła współpracy 2020” nacisk kładziony był na pogłębianie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przedmiotowym, metodycznym i psychologii rozwoju dziecka oraz przygotowanie do pracy zdalnej z uczniem z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów, w tym Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz narzędzi teleinformacyjnych.

Poniżej znajdą Państwo filmy z wykładami i materiały uzupełniające.

Projekt realizowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

fot. Magdalena Juszczyk.

 Wykład I, dr Maria Trzcińska-Król, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Materiały uzupełniające wykład dr Marii Trzcińskiej-Król

 


Wykład II, Marlena Hlebowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 


Wykład III, dr Justyna Wiśniewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 


Wykład IV, dr Zbigniew Hundert, Ośrodek Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie

 


Wykład V, dr hab. Piotr Garncarek, Uniwersytet Warszawski

 


Wykład VI, dr Anna Podemska-Kałuża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Materiały uzupełniające wykład dr Anny Podemskiej-Kałuży

 

Wykład VII, Juliusz Szymczak-Gałkowski, Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”

 

Wykład VIII, dr Zbigniew Hundert, Ośrodek Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie

 


Wykład IX, Piotr Dmitrowicz, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

 

Wykład X, Piotr Dmitrowicz, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

 

Wykład XI, dr hab. Piotr Garncarek, Uniwersytet Warszawski

 

Related Posts