Konferencja prasowa i koncert inaugurujące sprowadzenie do Ojczyzny szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie

W poniedziałek, 26 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt i kampanię „Misja: Wolna Polska”. Tego samego dnia, wieczorem w Filharmonii Narodowej odbył się także uroczysty koncert, który zainaugurował sprowadzenie do Ojczyzny szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie.

W trakcie konferencji prasowej ogłoszone zostały szczegóły projektu utworzenia Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie i sprowadzenia szczątków trzech Prezydentów RP na uchodźstwie do kraju. Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski przedstawił tło historyczne projektu, podkreślając, że rząd na uchodźstwie przez ponad 50 lat zajmował się nie tylko polityką, lecz również podtrzymywaniem tożsamości narodowej i kulturowej w środowisku emigracyjnym. Podkreślił także znaczenie urzędu Prezydenta RP  na uchodźstwie.

– Urząd Prezydenta RP był, zgodnie z postanowieniami konstytucji kwietniowej, najwyższym urzędem w Polsce. Prezydenci RP na uchodźstwie byli depozytariuszami legalnej, demokratycznie wybranej władzy. Aktywnie angażowali się w rozpowszechnianie prawdy o ludobójstwie w Katyniu i innych zbrodniach dokonanych przez Sowietów na obywatelach polskich. To właśnie Prezydenci RP na uchodźstwie przechowali ideę państwa niepodległego, suwerennego i wolnego. To oni byli tymi, którzy mówili za granicą o tym, że Polska po roku ’45 nie jest krajem wolnym, ale znajduje się pod obcą, sowiecką dominacją – mówił w trakcie konferencji dr hab. Karol Polejowski.

Z kolei Jan Dziedziczak, pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, podkreślił potrzebę utworzenia Izby Pamięci. –  Dotychczas, mimo że od przekazania insygniów minęły już prawie trzydzieści dwa lata, Polska nie doczekała się takiego miejsca. Nie było miejsca, gdzie można było oddać hołd Prezydentom RP na uchodźstwie, jak również zapoznać się z historią całej idei legalnych rządów przez okres komunizmu – powiedział.

W konferencji wzięli także udział: Wojciech Labuda – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci, Mikołaj Falkowski – prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Juliusz Szymczak-Gałkowski – Członek Zarządu Fundacji.

Tego samego dnia, wieczorem, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, odbył się także uroczysty koncert, który zainaugurował sprowadzenie do Ojczyzny szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie. Na scenie wystąpiła orkiestra „MŁODZI – POLSCY” pod batutą Huberta Kowalskiego.

Uroczystą galę koncertową rozpoczął Jan Dziedziczak, pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Filharmonia Narodowa jest naszą świątynią kultury i bardzo się cieszę, że właśnie w jej murach inaugurujemy uroczystości powrotu trzech Prezydentów RP do domu. To wielki hołd dla tych wspaniałych ludzi, którzy przez pięćdziesiąt lat utrzymywali ciągłość legalnych władz Polski i dzięki których wysiłkowi udało się zachować, a w 1990 roku bezpiecznie przekazać, insygnia władzy – podkreślił znaczenie wyboru miejsca uroczystego koncertu Jan Dziedziczak.

W trakcie koncertu publiczność usłyszała młodych artystów – muzyków polskiego pochodzenia z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy oraz ich rówieśników z Polski, grających pod szyldem „MŁODZI – POLSCY” pod batutą dyrygenta Huberta Kowalskiego. Ze sceny filharmonii zabrzmiały między innymi kompozycje z repertuaru: Wojciecha Kilara, Stanisława Moniuszki, Czesława Niemena, Ignacego Jana Paderewskiego. Muzyczna uczta zakończyła się znakomitym wykonaniem utworu „Polonia” – Edwarda Elgara.

Wydarzenie prowadzili Anna Popek i Krzysztof Ziemiec.

Koncert patronatem honorowym objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022
Related Posts