Wypoczynek dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia

W miesiącach letnich na Ukrainie przy finasowaniu Kancelaria Premiera za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.

Projekt – półkolonie oraz kolonie – zrealizowały organizacje z Krzemieńca, Tarnopolu i Żytomierza. Łącznie udział w nich w nich wzięło 125 dzieci. Dzieci odwiedziły także Zbaraż, Wiśniowiec, Lwów i Jazłowiec – związane z polską historią.

W realizacji projektów udział wzięli:
Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. J.Słowackiego w Krzemieńcu;
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu;
Rzymsko–Katolicka Parafia Bożego Miłosierdzia w Tarnopolu;
Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Related Posts