Świadectwo znikającego dziedzictwa – archiwum Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia”

Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji zgromadził w swoim archiwum liczne dokumenty, wspomnienia i zdjęcia dokumentujące losy Polaków mieszkających w Gruzji. Stanowią one odbicie historii polskiego zesłannictwa i emigracji na Kaukaz i są niezwykle bogatym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy pragną poznać losy Polaków, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. Działanie to Związek realizuje stopniowo od 2019 r. w celu zabezpieczenia tych materiałów archiwalnych przed zniszczeniem. Materiały są dostępne w siedzibie Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia” w Tibilisi.

Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Related Posts