Świadectwo znikającego dziedzictwa – archiwum Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia”

Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji zgromadził w swoim archiwum liczne dokumenty, wspomnienia i zdjęcia dokumentujące losy Polaków mieszkających w Gruzji. Stanowią one odbicie historii polskiego zesłannictwa i emigracji na Kaukaz i...