POMOC CHARYTATYWNA

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Wschodzie” (Oferta 767/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wysokość dotacji wynosi 500 000,00 złotych, zaplanowano następujące formy wsparcia:

Dofinansowanie kosztów leczenia i badań medycznych.

Dofinansowanie kosztów zakupu leków.

Dofinansowanie zakupu pomocy rzeczowej (produktów żywnościowych, paczek świątecznych, artykułów higienicznych, środków czystości i ochrony osobistej, opału, odzieży oraz obuwia, a także wyprawek szkolnych i materiałów dydaktycznych).

Dofinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Jednorazowe zapomogi finansowe.

Należy podkreślić, że pomoc w zachowaniu godności w trudnej sytuacji materialnej jest odbierana przez Polaków mieszkających na Wschodzie nie tylko w aspekcie finansowym, lecz również, jako świadectwo pamięci i solidarności Macierzy z Rodakami żyjącymi poza granicami Polski. Fakt ten znacząco przyczynia się do zapobiegania utracie polskiej tożsamości narodowej przez ludzi znajdujących się w trudnych warunkach bytowych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts