Pomoc humanitarna dla Towarzystwa Kultury Polskiej w Podolsku

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” w roku 2023 wolontariusze Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego dotarli z pomocą humanitarną do Podolska w obwodzie Odeskim na Ukrainie.

Pomoc rzeczowa w postaci paczek żywnościowych została przekazana Towarzystwu Kultury Polskiej im. Generała Jakuba Jasińskiego.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023

Related Posts

Skip to content