Ruszyły prace w kwaterze wojskowej na cmentarzu w Trokach

Po wielu latach starań na starym miejskim cmentarzu w Trokach rozpoczęła się renowacja kwatery wojskowej. Spoczywa w niej ponad 100 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach w latach 1919-1920, a także w późniejszym okresie.

Większość betonowych nagrobków jest obecnie w złym stanie, z licznymi zabrudzeniami i śladami oddziaływania czynników atmosferycznych oraz spękane. Dodatkowo prace na cmentarzu obejmą remont ogrodzenia.

– W tej chwili odbywa się demontaż wszystkich nagrobków. Zostawiamy sześć nagrobków oryginalnych z krzyżami metalowymi. Na miejscu dokonamy konserwację tych krzyży – mówi TVP Wilno Paweł Cieśliński, wykonawca, prezes firm budowlanych.

Renowacja w Trokach jest częścią szerszego projektu renowacji grobów polskich żołnierzy rozsianych po całej Wileńszczyźnie.

Zabezpieczyliśmy podobne nagrobki na cmentarzu wojskowym w Niemenczynie. Przeprowadziliśmy prace konserwatorskie w Mejszagole. Mam nadzieję, że lada chwila dokończymy prace na cmentarzu na Zakrecie i w Nowej Wilejce, również mniej znane miejsca jak cmentarze na Białorusi – zapowiedział prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.

Prace na cmentarzu w Trokach mają zakończyć się przed 11 listopada.

Cmentarz ten zachował się do czasów współczesnych, ale w miarę upływu czasu ulegał dewastacji, dokonywano też na nim nowych pochówków. W 2000 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ROPWiM) dokonała renowacji cmentarza i zbudowała centralne upamiętnienie. Na postumencie stanął krzyż z godłem narodowym. Po obu stronach krzyża znajdują się tablice z tekstem ogólnym w językach polskim i litewskim, jak również wykaz nazwisk. Na dwóch granitowych tablicach umieszczono 51 nazwisk, a nazwiska 55 żołnierzy WP są nieznane.

Kwatera znajduje się po lewej stronie głównej ścieżki komunikacyjnej, w pobliżu głównej bramy. Groby rozmieszczone regularnie w czterech rzędach. Na grobach postawiono obmurowania betonowe oraz krzyże metalowe na postumentach. Koło kwatery znajduje się nieregularnie uformowany kopiec ziemny.

Prace renowacyjne i rewaloryzacyjne kwatery realizuje Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Fundacja MOSTY ze środków pozyskanych z Fundacji ORLEN. Projekt wspiera Samorząd Rejonu Trockiego oraz Jarosław Narkiewicz, Minister Transportu i Komunikacji Republiki Litwy.

 

Related Posts