Pomoc charytatywna i socjalna dla Polaków w Gagauzji

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Pomoc charytatywna i socjalna dla Polaków w krajach byłego ZSRR” (Oferta 766/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenie Polaków Gagauzji z siedzibą w Komracie zorganizowało akcję wypłaty jednorazowych zapomóg finansowych dla najbardziej potrzebujących członków swojej organizacji.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts