Zaczynamy prace konserwatorskie w Mołdawii

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, rozpoczyna realizację projektu polegającego na prowadzeniu prac konserwatorskich w Mołdawii.

Pracom poddany zostanie nagrobek kanonika Mikołaja Ćwikły na Cmentarzu Polskim w Kiszyniowie. Dodatkowo prace konserwatorskie prowadzone będą przy nagrobku Antoniego Hamana i przy ogrodzeniu grobowca Zenonii Heyman na Cmentarzu Polskim w Raszkowie.

Realizacja projektu potrwa do końca października 2021 r.

Projekt jest kontynuacją działań finansowanych przez MKDNiS od 2016 r. Stanowi ważne działanie związane z ochroną polskiego dziedzictwa historycznego na Wschodzie. Był w całości konsultowany z ekspertami i przedstawicielami Ambasady RP w Kiszyniowie.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.­­

 

Related Posts