Łotwa i Polska na przestrzeni 100 lat

Polska i Łotwa na przestrzeni 100 lat

Publikacja jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Łotwa i Polska na przestrzeni więcej niż 100 lat”, która miała miejsce na Uniwersytecie Łotewskim w październiku 2019 r. Na publikację składa się 10 artykułów w polskiej i łotewskiej wersji językowej. Publikacja uruchamia się po kliknięciu powyższego linku (tytułu). Zachęcamy do czytania.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów oraz Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie i Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie”. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2022 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania Licencjodawców jako właścicieli praw do utworu.

Postanowienia licencji są dostępne pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Related Posts