Wyprawki dla dzieci z Raszkowa

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Pomoc charytatywna i socjalna dla Polaków w krajach byłego ZSRR” (Oferta 766/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Towarzystwo Kultury Polskiej „Mała Ojczyzna” z siedzibą w Słobodzie-Raszków (Mołdawia) zakupiło wyprawki szkolne dla dzieci członków swojej organizacji. W ramach realizacji projektu zostało zakupione i rozdano 4o szkolnych wyprawek.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts