Blog

Zakończył się wolontariat we Francji

Na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji zakończył się 10-dniowy wolontariat prowadzony przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” polegający na przeprowadzeniu praktyk terenowych i wykonaniu prac konserwatorskich przy 6 nagrobkach.

Sześciu wolontariuszy z Polski i Ukrainy realizowało zadania pod nadzorem doświadczonych konserwatorów zawodowo związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie: prof. dr hab. Januszem Smazą oraz mgr. Piotrem Owczarkiem.

W trakcie trwania wolontariatu (2-13 lipca 2021 r.) przeprowadzone zostały prace profilaktyczno-konserwatorskie przy nagrobkach następujących osób:

  • Tadeusz Pajor,
  • Jan Matyjasik,
  • Tadeusz Twardowski,
  • Karol Sienkiewicz,
  • Olga Boznańska,
  • Leonard Jokiela.

Dodatkowo, wolontariusze przygotowywali programy prac dla następujących obiektów na następne lata:

  • Krzyż „Solidarności”,
  • Urna Ziemi Katyńskiej,
  • Karol Otton Kniaziewicz i Julian Ursyn Niemcewicz,
  • Władysław Zamoyski.

Uczestnikami wolontariatu byli głównie studenci polskich uczelni konserwatorskich, bądź ich stypendyści.

Wolontariat był dla uczestników okazją odwiedzenia największego polskiego cmentarza we Francji, zapoznania się z lokalną społecznością oraz spędzenia czasu z wybitnej klasy specjalistami od lat zaangażowanymi w ratowanie polskich zabytków i opiekę nad dziedzictwem kulturowym.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Towarzystwa Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji oraz Ambasady RP w Paryżu.

Projekt pn. „Praktyki terenowe przy polskich nagrobkach na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji” został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Related Posts