Ruszają prace renowacyjne na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna realizację projektu polegającego na prowadzeniu prac konserwatorsko-renowacyjno-rekonstrukcyjnych przy następujących zabytkach na Cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie na Litwie:

1. Pomnik Janiny Dłuskiej

2. Pomnik Henryka Śmiechowskiego

3. Pomnik Lucjana Edwarda Uziębło

4. Pomnik Karoliny Łossowskiej

5. Pomnik Konstancji Szadziewiczowej

6. Pomnik Aleksandra Idzi Byczyńskiego

7. Pomnik Bolesława Rusieckiego

8. Pomnik Daniela Jankowskiego

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez FPPnW w latach 2018-2020 z dofinansowania Kancelarii Senatu RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapoczątkowany został na prośbę Ambasady RP w Wilnie.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Related Posts

Skip to content