Świadectwo zanikającego dziedzictwa: Polacy w Naddniestrzu

„Świadectwo zanikającego dziedzictwa: Polacy w Naddniestrzu – część II” jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu. Zespół badawczy właśnie wyruszył na pierwszą w 2021 roku ekspedycję. Koordynatorem projektu jest profesor Helena Krasowska ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego wykonawcami są studenci i absolwenci Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego: Adam Błonowski, Krzysztof Zarecki i Inna Sajewska.

Zespół badawczy dotarł do Naddniestrza i rozpoczął badania terenowe wśród miejscowych Polaków. Przeprowadza on wywiady oraz prosi o wypełnienie ankiet najstarszych Polaków Raszkowa, Kamionki, Iwanowki i Rybnicy, gromadzi dokumentację świadków historii. Planowany jest udział zespołu badawczego w odpuście w Słobodzie Raszków w dniu świętej Marty 29 lipca 2021 roku. Zostaną również sfotografowane i zeskanowane archiwa prywatne Polaków z Naddniestrza. Polskie dziedzictwo kulturowe zgromadzone przez zespół na tym terenie zostanie poddane odpowiednim opracowaniom naukowym i będzie wykorzystane w celach naukowych i popularno-naukowych. Planowane jest wydanie monografii, albumów oraz przeprowadzenie wykładów promujących kulturę polską poza granicami kraju.

Drugi etap badań planowany jest na przełomie sierpnia i września 2021 roku, wówczas badania prowadzone będą wśród Polaków w Tyraspolu i Benderach.

Zespół  badawczy pragnie podziękować Ambasadorowi RP w Kiszyniowie profesorowi Barłomiejowi Zdaniukowi za udzieloną pomoc; Natalii Sieniawskiej, prezes Towarzystwa Polskiego „Jasna Góra” za wsparcie na miejscu w Raszkowie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 poprzez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

dr hab. Helena Krasowska, profesor wizytujący Studium Europy Wschodniej

Related Posts