#jeżechpolok

W Republice Czeskiej (RC) szybkimi krokami zbliża się Spis Powszechny. Mieszkańcy południowego sąsiada Polski będą mieli do wyboru dwie formy uczestnictwa: on-line (27.03-9.04) oraz pisemną (17.04-11.05). Dla osób od 18. roku życia udział w Spisie jest obowiązkowy.

Na dwa tygodnie przed narodowym rejestrem obywateli Kongres Polaków w RC rozpocznie kampanię społeczną, która ma zachęcić Polaków z Zaolzia do wpisania  narodowości polskiej. Najpierw opublikowane zostaną w mediach społecznościowych – na YouTube, Facebooku i Instagramie przygotowane wcześniej materiały. Będą to między innymi spoty promocyjne, krótkie filmy o dwujęzyczności, elektroniczne ulotki, nakładki na zdjęcia profilowe oraz avatary.

Kampania będzie też obecna na falach lokalnej rozgłośni radiowej, w dzienniku „Głos”, miesięczniku „Zwrot” i w czeskich mediach regionalnych. Wśród polskiej społeczności dystrybuowane będą materiały promocyjne, m.in. specjalnie zaprojektowane naklejk, ulotki i plakaty.

Już teraz można odwiedzać stronę internetową kampanii polonica.cz, na której znajdują się aktualności związane ze Spisem, materiały eksperckie oraz informacje o Kongresie Polaków, organizacjach polskich i funduszach. Można tam też wygenerować własny baner z własnym zdjęciem i tym samym zostać twarzą kampanii.

Kampania jest tak przygotowana, by przede wszystkim trafiła do osób młodych, stąd pomysł by wykorzystywać między innymi media społecznościowe.

– Jedno z haseł będzie w gwarze, na wniosek niedawno utworzonej Rady Młodzieży przy Kongresie Polaków. Hasło #jeżechpolok może przemawiać do tych dla których najważniejsza jest przynależność regionalna i gwara cieszyńska. Chcemy skłonić te osoby, aby wpisały narodowość polską, a nie na przykład śląską. Rada Młodzieży przekonywała także, że należy uniknąć patosu, przesadnego patriotyzmu, bo takie podejście bardziej drażni, niż zachęca młodych – i nie tylko młodych. Zdajemy sobie sprawę, że nasze hasła i działania nie wszystkim będą się podobały, że mogą wywołać różne reakcje, ale my chcemy dyskusji, w tygodniach poprzedzających Spis Ludności to był gorący temat.

Tak o kampanii opowiadał w wywiadzie dla „Głosu” (nr 8, 29.01.2021) Michał Przywara, kierownik Centrum Polskie KP.

Dlaczego warto wpisać narodowość polską? Organizatorzy kampanii podają 5 najważniejszych przesłanek:

  1. Polacy na Zaolziu są ważnymi inicjatorami życia kulturalnego w regionie.
  2. Polacy na Zaolziu tworzą naturalne środowisko dwujęzyczne. Dwujęzyczność wzbogaca człowieka, jest dużym atutem na przyszłość.
  3. Bez Polaków zaniknie na Zaolziu gwara cieszyńska, mówienie “po naszymu”.
  4. Bez Polaków na Zaolziu nie będzie polskich szkół i przedszkoli.
  5. Spadek liczby Polaków na Zaolziu osłabia pozycję polskiego środowiska w rozmowach z władzami gmin i miast, województwa oraz z rządem RC.

Wsparcie merytoryczne projektu, oprócz wspomnianego Kongresu zapewniają Centrum Polskie przy Kongresie oraz Polski Związek Kulturalno-Oświatowy.

Projekt współfinansowany jest za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Related Posts