Wspomnienie Barbary Kukulskiej

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Barbary Kukulskiej, inicjatorki założenia Związku Sybiraków w Republice Południowej Afryki, prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu, redaktor naczelnej i wydawcy biuletynu organizacji „Wiadomości Polonijne”.

Z wykształcenia Pani Barbara była magistrem inżynierem włókiennictwa oraz specjalistką w dziedzinie zarządzania. Za swoją działalność w czasach PRLu uzyskała status działacza opozycji antykomunistycznej wraz z odznaką honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

W 1982 wyemigrowała do RPA, gdzie w 2006 roku zainicjowała powołanie Związku Sybiraków w Południowej Afryce oraz pełniła funkcję wieloletniego prezesa Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu. Na emigracji organizowała spotkania i opiekę nad Kombatantami oraz osobami samotnymi.

Od 2000 roku Pani Barbara redagowała i wydawała biuletyn „Wiadomości Polonijne”, pismo wspierane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W biuletynie prezentowane były sylwetki Polaków w Południowej Afryce, historie Sybiraków, dla których Pani Barbara zorganizowała pierwszą wycieczkę do Polski w roku 2004 oraz relacje ze spotkań okolicznościowych południowoafrykańskiej Polonii.

Pani Barbara Kukulska była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu, odznaczona była Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odeszła 17 stycznia 2021 roku w wieku 77 lat.

Panią Barbarę zapamiętamy jako osobę ciepłą i życzliwą, która całym sercem angażowała się w pracę społeczną na rzecz południowoafrykańskiej Polonii i Sybiraków.

Łączymy się w bólu z Rodziną oraz Przyjaciółmi,

Rada Fundacji, Zarząd i Zespół Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Fot. Małgorzata Wojcieszyńska

Related Posts