STYPENDIA PRZYZNANE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Komisja rozpatrzyła 374 wnioski stypendialne spełniające warunki Regulaminu Stypendialnego Fundacji. Wnioski zostały złożone przez studentów ubiegających się o stypendium w semestrze jesiennym roku akademickiego 2020/2021 w ramach projektu „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT”. Komisja Stypendialna zaopiniowała negatywnie 90 wniosków stypendialnych, które nie spełniły wymogów formalnych.

Dofinansowanie przyznane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na realizację projektu w 2020 roku umożliwiło przyznanie 340 stypendiów. Decyzją Komisji stypendia otrzymali studenci z: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Ukrainy i Uzbekistanu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) lista stypendystów nie może zostać opublikowana na stronie Fundacji. Wszyscy studenci, którzy w semestrze jesiennym 2020/2021 ubiegali się o stypendium Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, informację o decyzji Komisji Stypendialnej otrzymają bezpośrednio na wskazane we wnioskach stypendialnych adresy mailowe.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w  ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Related Posts