Weryfikacja wniosków stypendialnych

Dziękujemy za liczne zgłoszenia do naszego programu stypendialnego na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018.  W wyznaczonym terminie, do 15 maja 2018 r., otrzymaliśmy ponad 500 wniosków od studentów pochodzenia polskiego z następujących krajów: Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czech, Kazachstanu, Kirgizji, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Obecnie trwa weryfikacja formalna nadesłanych dokumentów. Następnie, w połowie czerwca, odbędzie się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokona oceny merytorycznej wniosków i przyzna stypendia. O wynikach oceny Komisji Stypendialnej będziemy informować indywidualnie pocztą elektroniczną wybrane osoby.

Wszelkie pytania w sprawie programu stypendialnego proszę kierować do pani Doroty Guz,  na adres e-mail: stypendia@pol.org.pl lub pod numer telefonu  +48 226285557 wew.118.

Program stypendialny jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Related Posts