WOLONTARIUSZE ZAKOŃCZYLI PRACĘ PRZY POLSKICH NAGROBKACH W MONTMORENCY

W dniach 2-12 października br. zrealizowany został projekt „Praktyki terenowe przy polskich nagrobkach na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji”.

Sześcioro uczestników wolontariatu – z Polski, Francji i Ukrainy – wybrała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Byli to studenci i absolwenci uczelni konserwatorskich.

Praktyki odbyły się pod czujnym okiem dr hab. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracy profilaktyczno-konserwatorskie przeprowadzono przy nagrobkach Tadeusza Makowskiego, Cypriana Godebskiego, Aleksandra Stryjeńskiego, Władysława Antoniego Góreckiego, Delfiny Potockiej, Tadeusza Pajora, oraz ks. Kiedrowskiego.

Wolontariat był okazją do odwiedzenia największego polskiego cmentarza na terenie Francji, spotkania się z lokalną społecznością, oraz spędzenia czasu z wybitnej klasy specjalistami od lat zaangażowanymi w ratowanie polskich zabytków i opiekę nad dziedzictwem kulturowym.

Wszystkie koszty wyjazdu: transport, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie, sprzęt itd. pokryła Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt pn. „Praktyki terenowe przy polskich nagrobkach na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji” został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Related Posts