FERDYNAND – WNUK RUSZCZYCA

Publikujemy nagranie wywiadu z wnukiem jednego z czołowych przedstawicieli malarzy okresu Młodej Polski. Ferdynand Ruszczyc, który nosi to same imię i nazwisko co jego dziadek opowiada m.in. o ogromnej miłości artysty do Wilna i Wileńszczyzny, jego udziału w odbudowie Niepodległości Polski oraz o wielu innych ciekawostkach.
Film powstał w ramach realizacji zadania publicznego “Ferdynand Ruszczyc – współpraca kulturalna pomiędzy Polską a Białorusią” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w konkursie “Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.  W ramach projektu została stworzona strona internetowa ruszczyc.eu, której zadaniem jest prezentacja szerokiemu gronu odbiorców w obydwu krajach, twórczości oraz życia artysty.

Related Posts