Prace renowacyjno-porządkowe w tarnopolskim

W dniu 19 września członkowie Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu dokonali porządkowania polskich grobów w Berezowicy Wielkiej i Mikulińcach.

Realizowany przez organizację projekt przewiduje prowadzenie drobnych prac renowacyjnych i porządkowych oraz szeroko rozumianą opiekę nad miejscami pamięci w obwodzie tarnopolskim, w tym w następujących miejscowościach: Strusiów, Tłuste, Zborów, Brzostowica i Tarnopol. Wykonawcami prac są członkowie Towarzystwa.

Projekt jest finansowany za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Fot. Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu

 

 

Related Posts