Na Zaolziu o biznesie i nie tylko

Konferencja Polskiego Biznesu to międzynarodowe wydarzenie zorganizowane przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej (KPwRC). Uczestnicy w dniach w 22-23 listopada spotkali się w Czeskim Cieszynie, gdzie dzielili się swoimi doświadczeniami i perspektywami możliwości rozwoju.

Na inauguracji konferencji głos zabrała Magdalena Okaj, Dyrektor Programowy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”; instytucji, która współfinansowała wydarzenie ze środków Senatu RP. M. Okaj dziękowała przedsiębiorcom za wsparcie jakiego udzielają polskim inicjatywom społeczno-kulturalnym. Następnie Mariusz Wałach, Prezes KPwRC opowiedział o Funduszu Rozwoju Zaolzia, w ramach którego dofinansowano od 2017 roku ponad 160 projektów przyczyniających się do rozwoju polskości na Zaolziu. Ostatnie dwa wykłady na temat strategii rozwoju biznesu wygłosił Bartosz Majewski z SGH.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy z Czech, Litwy, Ukrainy i Mołdawii wymieniali swoje doświadczenia ramach dwóch paneli dyskusyjnych – “Jaki model transgranicznej organizacji branżowej najbardziej się sprawdza ?” oraz “Konkretne przykłady udanego biznesu na pograniczu”.

Organizacje zrzeszające polskich przedsiębiorców za granicą pełnią często rolę lokalnych centrów wsparcia dla miejscowych Polaków. O działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie opowiedział jego Prezes Piotr Ciarkowski. MSPPU nie tylko wspomaga swoich członków merytorycznie i finansowo, ale też partycypowało w kosztach odrestaurowania Twierdzy Kijowskiej, dofinansowało Polską Szkołę w Kijowie czy zabiegało o nadawanie ulicom polskich patronów. Z kolei Andrzej Łuksza przybliżył zakres działania Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Ta organizacja zrzeszająca małych i średnich przedsiębiorców z Wileńszczyzny również angażuje się w wiele działań społecznych.

Źródło: glos.live

Related Posts

Skip to content