List Ministra Edukacji Narodowej

„Ministerstwo Edukacji Narodowej, szanując dorobek oświaty polonijnej, docenia Państwa wysiłki i zaangażowanie na rzecz wychowania młodego pokolenia Polaków za granicą. Naszym wspólnym celem powinno być dotarcie z ofertą nauczania języka polskiego do kolejnych grup uczniów.”
Publikujemy list Ministra Edukacji Narodowej RP, Dariusza Piontkowskiego skierowany do nauczycieli, uczniów i rodziców szkół polskich za granicą.

Related Posts