II nabór Konkursu Regrantingowego

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza II nabór Konkursu Regrantingowego na realizację małych projektów (do kwoty 9000 zł.), w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” w obszarze „Wydarzenia polonijne”. Konkurs adresowany jest do organizacji polonijnych i polskich oraz grup nieformalnych działających w następujących krajach: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Uzbekistan i Węgry.

Wnioski projektowe w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” można w tym roku składać jeszcze w dwóch terminach:

  • II nabór – do dnia 30.06.2022r. na projekty realizowane w terminie 1.07-15.12.2022 r.
  • III nabór – do dnia 30.09.2022r. na projekty realizowane w terminie 1.10-15.12.2022 r.

Wnioski projektowe należy przygotować na formularzu przygotowanym przez Fundację i przesłać na adres e-mail: regranting@pol.org.pl.

Przed przesłaniem wniosku projektowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Regrantingowego oraz instrukcją składania wniosków projektowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem zadania publicznego p. Dorotą Guz:
email: d.guz@pol.org.pl lub regranting@pol.org.pl
telefon: +48 22 6285557 wew.118

Wyniki II naboru Konkursu Regrantingowego zostaną zamieszone na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” www.pol.org.pl, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Formularz wniosku projektowego

Regulamin Konkursu Regrantingowego

Instrukcja składania wniosku projektowego oraz instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji małego projektu

Related Posts