Wyniki naboru na stypendia

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpatrzyła wnioski stypendialne na semestr jesienny roku akademickiego 2019/2020, nadesłane przez studentów polskiego pochodzenia w ramach projektu pn. „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT”.

Do Fundacji wpłynęły 413 wnioski stypendialne, z których ostatecznie rozpatrzono 349 aplikacji spełniających warunki Regulaminu Stypendialnego Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu na realizację projektu w II półroczu, Komisja Stypendialna ostatecznie przyznała 290 stypendiów dla studentów z Azerbejdżanu, Białorusi, Chorwacji, Czech, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) lista stypendystów nie może zostać opublikowana na stronie Fundacji. Wszyscy studenci, którzy w semestrze jesiennym 2019/2020 ubiegali się o stypendium, informację o decyzji Komisji Stypendialnej otrzymają bezpośrednio na wskazane we wnioskach stypendialnych adresy mailowe najpóźniej do 15 listopada 2019 r. 

W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z p. Dorotą Guz:
e-mail: stypendia@pol.org.pl; d.guz@pol.org.pl;

telefon: +48 22 628 55 57 wew.118.

Projekt pn. „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT” jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Related Posts