RESTAURACJA POMNIKÓW NA WILEŃSKIEJ STAREJ ROSSIE

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w Wilnie, korzystając z dofinansowania Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków  Senatu RP, zakończył właśnie realizację projektu, w ramach którego przeprowadzono prace na terenie wileńskiej nekropolii.

Przeprowadzono prace renowacyjne nagrobków fizyka i pisarza rolniczego Kajetana Justyna Krassowskiego oraz jego żony Józefy z Późniaków Krassowskiej – radczyni stanu. Pomniki, powstałe w połowie XIX w. na cmentarzu na Starej Rossie w Wilnie, wymagały gruntowej odnowy. W ramach remontu usunięto widoczne na nich ubytki, pęknięcia i zanieczyszczenia. Wykonawcą projektu był doświadczony rzeźbiarz i konserwator Kęstutis Norkunas, który na prośbę komitetu już odnowił wiele polskich pomników na Starej Rossie.

Related Posts

Skip to content