POMÓŻ WIERSZYNIE NA SYBERII

  • Wierszyna
  • Wierszyna
  • Wierszyna
  • Wierszyna

Aktualnie prowadzimy zbiórkę na wsparcie parafii we wsi Wierszyna na Syberii. Ta położona około 100 km od Ikrucka miejscowość jest nazywana Małą Polską na Syberii. Proboszczem parafii jest ksiądz z Polski – o. Karol Lipiński. W Wierszynie msze i nabożeństwa są odprawiane w języku polskim.

Dzieci oraz młodzież nie mają jednak możliwości nauki języka polskiego w szkole. W związku z tym mieszkańcy Wierszyny chcą utworzyć świetlicę środowiskową przy kościele. Takie rozwiązanie stanowi jedyną szansę na utrzymanie znajomości języka i kultury polskiej wśród najmłodszych mieszkańców Wierszyny. Ze świetlicy mogłoby korzystać około 500 osób polskiego pochodzenia.

Fundacja prowadzi zbiórkę funduszy na remont pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 84 120 zł.

 

Darowizny na ten cel można przekazywać na konto bankowe Fundacji:

12 1030 1508 0000 0008 1582 0002
Bank Handlowy w Warszawie S.A
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Tytuł przelewu: Wierszyna

 

Related Posts