POLSCY UCZNIOWIE W ŁATGALII

Wymiana polskich i łotewskich uczniów w ramach programu MEN.

Od 30 września do 5 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin na Bielanach w Warszawie razem z opiekunami byli gośćmi Polskiej Szkoły Podstawowej im. Rodu hr. Platerów w Krasławiu.

Inicjatywa miała na celu integrację młodzieży z Polski i Łotwy. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 7 i 8. Młodzi Polacy brali udział w zajęciach i wycieczkach tropem śladów polskości w Łatgalii, odwiedzili między innymi Dyneburg i Agłonę oraz zwiedzili goszczący ich Krasław.

Wymiana uczniów jest częścią projektu „Wspólna klasa – najlepiej po polsku” będącego częścią programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Projekt organizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Related Posts