ZAKOŃCZENIE PRAC NA CMENTARZU W BRZEŚCIU

Zakończono prace na polskim cmentarzu wojennym w Brześciu.

Położona na Białorusi nekropolia stała się miejscem wiecznego spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego i sprzymierzonej armii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza, którzy zginęli w 1920 r. walcząc z sowiecką 16. Straty polskie wyniosły kilkuset poległych, rannych i jeńców.

W 2018 roku Fundacji we współpracy z firmą ZKR udało się przeprowadzić prace ziemne, wstępne demontażowe i wykonać repliki krzyży, płyt i obrzeży z granitu. We współpracy z białoruskim Przedsiębiorstwem Komunalnym ustawiono nowe ogrodzenie wokół kwatery oraz ułożono z płytek betonowych podejście do pomnika głównego i zabezpieczono większość oryginalnych słupków ogrodzeniowych z lat 30. XX wieku.

We wrześniu tego roku zakończono prace montując repliki krzyży, płyt i obrzeży. Doprowadzono również do końca ostatni etap konserwacji zachowawczej tych elementów mogił. Dodatkowo zazieleniono teren i wykonano ogólne prace porządkowe po obu stronach ogrodzenia.

Projekt finansowany jest przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Related Posts