WARSZAWSCY UCZNIOWIE W ODESSIE

W dniach 3-11 września uczniowie z XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie odwiedzili Odessę.
Wyjazd jest częścią wymiany zorganizowanej w ramach projektu „Wspólna klasa – najlepiej po polsku”.
Młodzi ludzie z Polski wzięli udział w licznych spotkaniach z rówieśnikami i wycieczkach po Odessie. Punktem kulminacyjnym wyprawy było Narodowe Czytanie, zorganizowane 7 września w miejscowym Centrum Kultury Polskiej. Z ośmiu nowel zaproponowanych przez parę prezydencką wybrano „Katarynkę” Bolesława Prusa oraz „Dym” Marii Konopnickiej. Do czytania, oprócz uczniów XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Warszawie, zaproszono członków Związku Polaków na Ukrainie i uczniów szkoły sobotnio-niedzielnej.
Czytanie nowel urozmaicił program artystyczny, prezentacja tańca „Trojaka” w wykonaniu odeskiego zespołu tanecznego, występ chóru „Polskie Kwiaty” pod kierownictwem Swietłany Samojlenko oraz muzyczno-taneczna miniatura „Pieśń pięknej sowy”, którą przygotowała Natalia Płochotnik wraz z młodą tancerką Wiolettą Krynicką. Wydeklamowano również wiersz napisany w 1906 roku przez Marię Konopnicką na otwarcie „Dom u Polskiego w Odessie”.
Projekt „Wspólna klasa – najlepiej po polsku” jest organizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stanowi on część programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

 

 

Related Posts