Wschodni Fundusz Dobroczynności Dziękuje Darczyńcom

Dzięki pomocy wielu podmiotów – działając w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności (WFD) – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w 2018 roku objęła wsparciem żyjących na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie wychowanków domów dziecka, pacjentów hospicjów i naszych Rodaków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Działania w ramach WFD umożliwiły także wsparcie placówek opiekuńczych oraz świetlic w realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży czy organizację obozów językowych.

Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, zaangażowanym w pomoc Rodakom na Wschodzie: Fundacji PZU, Fundacji Grupy PKP, Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji BKG im. J. K. Steczkowskiego, Fundacji KGHM Polska Miedź, Fundacji Lotto, Fundacji PGE, Fundacji PGE – Energia Ciepła, Fundacji ORLEN – Dar Serca, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacji „Tauron” oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych i Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. w Niwnicach.

W 2018 roku pokazaliśmy, że działając razem możemy pomóc naprawdę wielu potrzebującym Rodakom.

Related Posts