PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ FUNDACJI W 2018 ROKU – POMOC CHARYTATYWNA I WSCHODNI FUNDUSZ DOBROCZYNNOŚCI

Rok 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości był dla Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” niezwykle ważny ze względu na ilość i zasięg inicjatyw, w które była zaangażowana. W 2018 roku Fundacja rozdysponowała ponad 37 000 000 zł, przekazując je na wsparcie Polaków mieszkających poza granicami kraju, dbanie o nasze dziedzictwo narodowe i promocję Polski. Również w minionym roku jednym z głównych kierunków działań Fundacji była pomoc charytatywna.

W 2018 roku, w ramach udzielania polskim środowiskom na Wschodzie pomocy charytatywnej i socjalnej, Fundacja objęła wsparciem 113 polskich organizacji i parafii z 11 krajów byłego ZSRS – Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu.

Pomoc udzielana była za pośrednictwem polskich organizacji, parafii i szkół, które przeprowadziły w swoich społecznościach wywiady środowiskowe i na ich podstawie przedkładały listy najbardziej potrzebujących osób.

Dofinansowanie ze środków Senatu RP objęło koszty: badań lekarskich, leczenia, zakupu leków i drobnego sprzętu medycznego oraz pomocy rzeczowej (odzieży, obuwia, paczek żywnościowych i świątecznych, środków higieny i czystości, sprzętu RTV i AGD oraz mebli). Przekazano również bezpośrednie wsparcie finansowe w postaci zapomóg losowych i socjalnych udzielanych osobom zasłużonym w podtrzymywaniu polskości i walce o polską pamięć historyczną, a znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. Dofinansowano także bieżące funkcjonowanie i koszty doposażenia placówek medycznych i opiekuńczych na Wschodzie. W ramach projektu zapewniono też środki na podróż i zakwaterowanie dla beneficjentów przyjeżdżających do Polski w związku z realizacją poszczególnych działań.

Fundacja w 2018 roku pomogła między innymi znanemu nie tylko na Litwie Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie prowadzonemu przez siostrę Michaelę Rak oraz hospicjum Fundacji „Dajmy Nadzieję” we Lwowie. Wsparto również domy opieki oraz ośrodki opiekuńcze dla starszych osób w Brzuchowicach i Gródku Podolskim na Ukrainie oraz Łużkach na Białorusi, gabinet kardiologiczny w Gruzji i placówki opiekuńcze dla dzieci w Wilnie i Fastowie na Ukrainie.

Od 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje działania w zakresie pomocy charytatywnej i socjalnej na Wschodzie również poprzez Wschodni Fundusz Dobroczynności (WFD). Fundusz ten wspierają tacy sponsorzy i darczyńcy jak: Fundacja PZU, Fundacja Grupy PKP, Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja BKG im.  J. K. Steczkowskiego, Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. w Niwnicach, Fundacja KGHM Polska Miedź, Fundacja Lotto, Fundacja PGE, Fundacja PGE – Energia Ciepła, Fundacja ORLEN – Dar Serca, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacja „Tauron” i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W ramach działalności WFD możliwa była pomoc osobom indywidualnym, zasłużonym Polakom, przygotowanie paczek świątecznych dla wychowanków domów dziecka w Solecznikach i na Antokolu oraz potrzebujących w rejonie trockim na Litwie oraz w Kazachstanie. Środki z WFD umożliwiły także przyjazd dzieci z Białorusi i Łotwy na obozy językowe.

W kwietniu, w Warszawie, Fundacja zorganizowała również szkolenie, sfinansowane ze środków Fundacji PKO BP „I ty możesz pomóc” skierowane do wolontariuszy z placówek opieki paliatywnej z Białorusi, Litwy, Mołdawii i Ukrainy.

Related Posts