Wystawa “Polscy Orędownicy Wolności” w Kazachstanie

W dniu 9 listopada br. w Astanie odbyło się otwarcie wystawy “Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”.

Wystawa upamiętnia pielgrzymkę Jana Pawła II do Kazachstanu oraz przypomina postać bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Ten polski duchowny, więzień sowieckich łagrów, przez wiele lat działał na Kresach, w Kazachstanie i innych krajach Azji Środkowej, pomagał ludziom jako misjonarz i duszpasterz, czym zasłużył sobie na miano „Apostoła Kazachstanu”.

Otwarciu wystawy towarzyszył wykład dr Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej – ekspertki Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że  „pielgrzymka Jana Pawła II do Kazachstanu miała olbrzymie znaczenie, nie tylko religijne, ale także polityczne i społeczne. Prezydent kraju, gdzie ponad 70% mieszkańców jest wyznawcami islamu, a jedynie 2,4% to katolicy, towarzyszył przez kilka dni Ojcu Świętemu. Komentatorzy tej wizyty wielokrotnie podkreślali, że gospodarze miejsca, w tym sam prezydent, przekraczali dyplomatyczny porządek, aby wyrazić swoją życzliwość i serdeczność wobec następcy św. Piotra. Zwracano także uwagę, że papież nie odwołał swojej wizyty, chociaż nastąpiła prawie bezpośrednio po zamachu 11 września 2001 roku”.

Otwarcie wystawy swoją obecnością zaszczycili Ambasador RP w Kazachstanie p. Selim Chazbijewicz, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Astanie p. Anita Staszkiewicz, przedstawiciele duchowieństwa na czele z Arcybiskupem Tomaszem Petą. Na otwarciu wystawy obecni byli także  przedstawiciele Nuncjatury Apostolskiej w Kazachstanie, władz miasta Astany, wykładowcy i studenci Uniwersytetu Euroazjatyckiego w Astanie, władze i członkowie organizacji mniejszości polskiej w Astanie, a także mniejszości białoruskiej i tatarskiej.

Otwarcie wystawy wzbudziło także szerokie zainteresowanie mediów, m.in. serwisu inform.kz

Astana jest drugim, po Wilnie, miastem gdzie pokazywana jest ta niezwykła wystawa. 20 listopada we Lwowie odbędzie się trzeci wernisaż.

Projekt jest finansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.

Fot. Magdalena Okaj, Rinat Dussumov

Related Posts