Stypendia przyznane

Niniejszym informujemy, że decyzją Komisji Stypendialnej przyznane zostały stypendia na semestr jesienny 2018/2019 w ramach „Programu stypendialnego PLus – AKTYWNY STUDENT”. Zgodnie z założeniami projektu wsparcie finansowe otrzymało 284 studentów polskiego pochodzenia z Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

Mając na uwadze obecnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) o decyzji Komisji każdy student zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku stypendialnym adres mailowy.

UWAGA!

Przyznane stypendium zostanie przekazane przez Fundację na rachunek bankowy Stypendysty lub wypłacone w gotówce najpóźniej do 31 grudnia 2018 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz pod adresem stypendia@pol.org.pl lub d.guz@pol.org.pl lub nr telefonu +48 22 628 55 57 wew. 118.

Program stypendialny jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Related Posts